1

2

3

Noi facem viața

mai gustoasă

+373 (230) 2-34-44

NOUTATI

Anunt

S.A. „Alfa-Nistru” 

Consiliul Societăţii comunică despre convocarea adunării generale anuale ordinare a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor, care se va petrece pe data de 27 mai 2022 în incinta SA „Alfa-Nistru” pe adresa: or.Soroca, str. Ştefan cel Mare, 131. Înregistrarea participanţilor la adunare va începe la ora 13.00. Începutul adunării – ora 14.00.

Ordinea de zi:

  1. Darea de seamă a Consiliului Societăţii şi a organului executiv privind rezultatele activităţii în anul 2021 şi direcţiile principale de activitate pentru anul 2022.

  2. Examinarea dării de seamă privind rezultatele activităţii financiar-economice ale societăţii pentru anul 2021. Repartizarea profitului obţinut conform rezultatelor activităţii societăţii în anul 2021. Aprobarea normativelor de repartizare ale profitului net pe anul 2022.

  3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2021.

  4. Examinarea concluziei organizaţiei de audit pentru anul 2021.

  5. Aprobarea Statutului în redacție nouă.

  6. Alegerea Comisiei de cenzori şi stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lor.

  7. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală va fi întocmită conform situaţiei din 22 aprilie 2022.

Acţionarii vor putea face cunoştinţă cu materialele incluse în ordinea de zi a adunării, începând cu 16 mai 2022, între orele 14.00-17.00, în incinta Societăţii.

Pentru participare la adunarea generală acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii lor – şi procura perfectată conform legislaţiei în vigoare. Relaţii la tel.: (230) 2-36-47 

NOUTATI

CULTIVAREA CASTRAVEȚILOR PENTRU PROCESARE INDUSTRIALĂ TEHNOLOGIA TRADIȚIONALĂ ȘI PE SISTEM DE SUPPO

CULTIVAREA CASTRAVEȚILOR PENTRU PROCESARE INDUSTRIALĂ TEHNOLOGIA TRADIȚIONALĂ ȘI PE SISTEM DE SUPPO

NOUTATI

Certificat ISO 9001:2015

În urma executării auditului internațional, compania «Alfa-Nistru»  a fost certificată în conformitate cu standardele internaționale ale sistemului de management în siguranța alimentară ISO 9001:2015.

NOUTATI

Politica Calităţii şi Siguranţei Alimentului

Întreprinderea "Alfa-Nistru" S.A are ca domeniu de activitate producerea şi comercializarea sucurilor şi conservelor de o catitate înaltă. Obiectivul principal al intreprinderii este de a asigura disponibilitatea de produse de calitate înaltă, gustoase, sănătoase şi sigure pentru consum.

NOUTATI

Certificat ISO 22000:2005

În urma executării auditului internațional, compania «Alfa-Nistru»  a fost certificată în conformitate cu standardele internaționale ale sistemului de management în siguranța alimentară ISO 22000:2005.

NOUTATI

Noi tindem spre perfecţiune!

Acum produsele marca VIS sunt bine cunoscute atît pe teritoriul țării, cît și peste hotare, reușind să aducă bucurie consumatorilor care prefera fructele și legumele folositoare, aromate și pline de gust. De asemenea, noi continuăm să reînoim utilajele și să atragem specialiști adevărați, care muncesc necontenit asupra păstrării tehnologiilor tradiționale și introducerea unor soluții inovatoare în procesul de fabricare.

Păstrînd neschimbate tradițiile de preparare a produselor conservate, am lucrat asupra creării unui nou ambalaj pentru suc, pe care îl puteți vedea deja în vînzare!  

Mulțumită extinderii noastre, în multe colțuri ale lumii s-a făcut cunoscut și simțit gustul produselor alimentare moldoveneși, crescute cu drag pe acest meleag roditor!

Procurați produse “VIS”, rămîneți cu noi și noi vom continua să vă bucurăm cu noi idei!
S.A. “ALFA-NISTRU”

Яндекс.Метрика
Mulţumesc
Mesajul dvs a fost expediat cu success!